Psychologenpraktijk Maastricht

  Praktijk voor Psychotherapie en EMDR

  Home

  LET OP: PSYCHOLOGENPRAKTIJK MAASTRICHT ZAL PER 1 JANUARI 2017 ZIJN WERZAAMHEDEN PERMANENT BEEINDIGEN IN VERBAND MET EEN VERHUIZING NAAR ROSMALEN. ALDAAR ZAL IN DE LOOP VAN 2017 EEN NIEUWE PRAKTIJK WORDEN OPGEZET.


  Welkom op de internetsite van Psychologenpraktijk Maastricht. Deze site bevat algemene informatie over de praktijk, de gehanteerde werkwijze en de doelgroep en klachten waarop deze praktijk zich richt.

   

  Psychologenpraktijk Maastricht is een kleinschalige praktijk gehuisvest in Maastricht vlak aan de grens bij Belgie. Praktijkhouder is Drs. R.A. (Richard) Smit , GZ-psycholoog (BIG) en Psychotherapeut (BIG).

   

  De praktijk biedt diagnostiek, kortdurende behandeling en advies bij diverse algemene gezondheidsproblemen van psychische aard, die samenhangen met een psychische stoornis, maar ook bijvoorbeeld relatieproblemen, lichamelijke klachten, ziektes en handicaps, trauma en ingrijpende gebeurtenissen in het heden en verleden.

   

  Psychologenpraktijk Maastricht heeft bovendien veel expertise en ervaring met Traumabehandeling met EMDR en kan gespecialiseerde psychologische zorg bieden aan de hand van deze behandeltechniek voor een breed scala van psychologische problemen.