Psychologenpraktijk Maastricht

Praktijk voor Psychotherapie en EMDR

Onze Klanten

Psychologenpraktijk Maastricht richt zich op volwassenen (vanaf 18 jaar*) en oudere cliënten, met:

1. Algemene gezondheidsproblemen van psychische of relationele aard (zgn. Basis GGZ),

 of

2. Complexere problematiek (bijv. milde persoonlijkheidsproblematiek) waarbij ingeschat wordt dat kortdurende of middellange psychotherapie afdoende zal zijn.

 

 

Nb. Uitgebreidere informatie over deze twee doelgroepen vindt U door de betreffende groep aan te klikken in het menu aan de linkerzijde van deze pagina.


* in het kader van EMDR behandelingen kan in overleg met de praktijk afgeweken worden van de minimum leeftijd.