Psychologenpraktijk Maastricht

Praktijk voor Psychotherapie en EMDR

Werkwijze & Uitgangspunten van de praktijk

De werkwijze van Psychologenpraktijk Maastricht kent een vrij vast en voorspelbaar karakter. De verschillende stappen in onze zorg kunt U aanklikken in het menu links van dit kader. 

Om een goede kwaliteit van zorg te kunnen garanderen aan haar klanten hanteert de praktijk de volgende uitgangspunten bij haar dienstverlening:

- Psychologenpraktijk Maastricht houdt zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

- Psychologenpraktijk Maastricht maakt (indien beschikbaar en relevant) gebruik van Richtlijnen en Protocollen van diagnostiek en behandeling, waarvan de positieve werking wetenschappelijk is getoetst en wordt erkend door de beroepsgroep.

- De scholing en vaardigheden van de hulpverlener(s) van de Psychologenpraktijk voldoen aan de (her-)registratie eisen voor het basisberoep Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut in het kader van de wet BIG.

- De zorgvraag van de client is leidend in de geboden zorg.

- Psychologenpraktijk is transparant in alle facetten van werkwijze en hulpverlening (geen verborgen agenda's en duidelijkheid vooraf).